28 mei 2021

Uitstel landbouwbeleid stort boeren verder in onzekerheid

De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de landbouwministers van de lidstaten over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verkeren in een impasse. De posities liggen te ver uiteen, waardoor pas in juni verder vergaderd zal worden. Volgens Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu toont de Europese Raad een absoluut gebrek aan verantwoordelijkheidszin: 'De blokkade van de Europese Raad om het klimaat en het milieu volwaardig op te nemen in het landbouwbeleid zorgt voor stilstand en stort de Europese boeren verder in onzekerheid. En dat terwijl diezelfde Raad wél de Europese Green Deal en het Klimaatakkoord van Parijs heeft onderschreven. Het is tijd voor een beleid dat kansen biedt voor boeren en natuur.

Het Europees Parlement blijft vasthouden aan meer budget voor vergroeningsmaatregelen en de opname van een sociale paragraaf in het GLB, een goede zaak volgens Matthieu: 'Het Europees Parlement wil niet dat de Green Deal en het Klimaatakkoord een loze belofte wordt, ook de publieke opinie staat aan onze kant. Dat de Europese Raad op een bepaald moment Vicecommissaris Frans Timmermans niet wou toelaten tot de besprekingen, maar wel de topman van de agrolobby Copa Cogeca toeliet, toont hoe invloedrijk de agro-giganten zijn. En dat terwijl Timmermans verantwoordelijk is om het naleven van de Green Deal te bewaken. Sommige absurde eisen van de agro-industrie zijn dankzij de groenen wel gesneuveld: zo mag je sojadrank nog steeds 'romig' noemen, maar dat is een pirusoverwinning.

ONGELIJKE VERDELING


Op dit moment krijgt 20% van de landbouwbedrijven zo'n 80% van alle rechtstreekse steun uit het Europese landbouwbudget, dat is volgens mij een totaal onevenwichtige verdeling: 'Een maximum aan directe steun dat een landbouwbedrijf jaarlijks kan ontvangen was een groot twistpunt tijdens de onderhandelingen. Dankzij onze druk is zo'n plafond opgenomen in de positie van het Parlement tot een maximum van 100.000 euro, een bedrag dat voor ons nog steeds te hoog lag. Zonder dat plafond komt het budget vooral bij de agro-giganten terecht, maar de lidstaten willen niet van weten van een plafonnering. Nochtans komen er zo miljarden vrij om kleinschalige boerenbedrijven te steunen in hun transitieproces. Het geld dat uit die besparing zou voortvloeien, kan ook jonge boeren makkelijker toegang tot grond geven en opleidingen financieren om de ecologische landbouwomslag te begeleiden.

SOCIALE EISEN WEGGEDRUKT


Het Parlement eist ook een sanctiesysteem dat de werkomstandigheden van zo'n 4 miljoen werknemers in de landbouw moet bewaken, van seizoensarbeiders die onderbetaald en soms gevaarlijk werk verrichten, tot slachthuispersoneel dat aan covid-hotspots werd blootgesteld door een schijnzelfstandigenstatuut. Maar de Europese Raad veegt die aandacht voor sociale rechten en sancties bij inbreuken van de agenda: 'Het zou een evidentie moeten zijn dat we subsidies afhankelijk maken van respect voor arbeidsregels en bescherming van werknemers', aldus Matthieu.

JONGE BOEREN STEUNEN


'Boeren die een ecologische transitie willen doorvoeren en echte vergroening realiseren vragen terecht om Europese financiële steun. Europa moet het geld investeren in kleine landbouwbedrijven die kiezen voor duurzame landbouw. Zo kunnen ze een voorsprong uitbouwen rond klimaat- en milieuvriendelijke productiemethodes die onze landbouwers ook economische winst zullen opleveren en dus een beter inkomen', zegt Matthieu. 'De gemiddelde leeftijd van boeren in Vlaanderen ligt ondertussen op 54, en kleinere boerenbedrijven gaan massaal overkop. We moeten opnieuw jonge boeren aantrekken, die de transitie naar biolandbouw kunnen ondersteunen. Slechts 1,4% van ons landbouwoppervlak schakelen we in voor bioteelt, en dat is bedroevend laag. Oostenrijk toont hoe het anders kan: met 25% biolandbouw hebben ze de toekomstige Europese doelstelling nu al gehaald.'

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren