26 sep 2016

Naar een klimaatrobuuste veerkrachtige stad

Op de gemeenteraad werd het klimaatadaptatieplan goedgekeurd, ik had de moeilijke taak om meteen na zijn vertrek uit onze fractie onze low impact man te vervangen om hierop tussen te komen. "Steven Vromman gaf het reeds aan in zijn laatste tussenkomst: 'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk'. Met dit plan kunnen we een antwoord bieden aan de uitdagingen die ons te wachten staan en maken we van Gent een klimaatrobuuste veerkrachtige stad" mijn volledige tussenkomst kan je hieronder lezen.

BIJLAGEN:
tussenkomst%20klimaatadaptatieplan.pdf