21 nov 2014

minder sluipverkeer in de Raapstraat

De bewoners uit de in Drongen klagen over toenemend sluipverkeer, in het bijzonder vrachtverkeer. Aangezien de vrij smal is, en de woningen vrij dicht tegen de

Raapstraatstraatstraat staan, zorgt dit voor nogal wat geluidshinder. Daarom vroeg raadslid Sara Matthieu  aan Schepen Watteeuw of er overleg kon komen met bedrijven uit de buurt voor een andere route en of een tonnagebeperking een optie zou zijn om dit sluipverkeer te vermijden. De Schepen antwoordde dat er op lange termijn een heraanleg nodig is van het afrittencomplex aan de E40 om het verkeer af te koppelen van de woonstraten. Op korte termijn is een tonnagebeperking inderdaad een optie. Die zal echter ook moeten afgedwongen worden via handhaving, want dit wordt dan wel opgenomen in de automatische routeplanners van vrachtwagenchauffeurs, maar niet iedereen volgt dit. Een andere optie is het knippen van de Raapstraat om deze zo af te koppelen van de Deinsesteenweg, voldoende draagvlak bij de buurtbewoners is daarvoor wel een voorwaarde. Sara was blij dat de Schepen bereid is verschillende opties te bekijken en volgt dit verder op.