04 mrt 2021

Data delen moet loonkloof dichten

Europese vrouwen verdienen nog steeds 16% minder dan mannen. Europa presenteert bindende maatregelen om de loonkloof eindelijk te dichten. Tegelijkertijd is België een van de beste leerlingen van de Europese klas, al is er ook bij ons nog werk aan de winkel.


Lonen opgelijst volgens geslacht
De Gender Equality Strategy van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet de Europese loonkloof van maar liefst 16% dichten tegen 2025, zodat vrouwen en mannen een gelijk loon krijgen voor gelijk werk. Sara Matthieu, Europees Parlementslid voor Groen, beseft dat dit geen makkelijke taak is: "Ondanks de inspanningen van de Europese Commissie blijft de loonkloof in Europa al tien jaar hangen. Het nieuwe voorstel geeft werknemers zicht op het gemiddeld loon in hun bedrijf voor een specifiek functietype, opgesplitst volgens geslacht. Iedereen zal dus zwart op wit kunnen zien of mannen en vrouwen evenveel verdienen voor gelijkaardig werk. Transparantie zal het gendervooroordeel en discriminatie in de verloning eindelijk blootleggen, terwijl vorige wetgeving vaak tekort schoot door gebrek aan transparantie over die lonen. Werknemers en middenveld moeten nu passende maatregelen nemen om het recht op gelijk loon écht af te dwingen."

 

Data delen moet loonkloof dichten
België doet het beter dan de meeste Europese landen want volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bedraagt de loonkloof 9,2%.
Toch moet er nog veel gebeuren, vindt Federaal Parlementslid voor Groen Evita Willaert: "In het plan van Europa staat niet alleen een voorstel over meer loontransparantie voor de werknemers op bedrijfsniveau, maar ook dat data moeten doorsijpelen naar studiebureaus en onze universiteiten. Dat is ontzettend belangrijk om nog meer inzicht te krijgen in de loonkloof die ook in België nog altijd niet is weggewerkt. Dat is onderdeel van het wetsvoorstel dat ik heb ingediend in 2019. Daarin verwijzen we ook naar het gebrek aan gedetailleerde gegevens als het gaat over het 'onverklaarde gedeelte van de loonkloof'. De gegevens verder uitdiepen én publiek toegankelijk maken zou één van de hefbomen kunnen zijn om de loonkloof verder te dichten.'

 

Uitdaging in gelijke arbeidsparticipatie
'Tegelijkertijd kennen we vandaag al veel mechanismen die ervoor zorgen dat vrouwen minder verdienen dan mannen' zegt Evita Willaert. 'In België zijn, in vergelijking met andere Europese landen, al grote stappen gezet voor wat betreft gelijk loon voor gelijk werk. De grootste uitdaging is dus dat mannen en vrouwen geen gelijk werk hebben. Op welke manier ondernemen we vandaag actie om de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen meer gelijk te maken? Denk maar aan het opnemen van zorgtaken thuis of het doorbreken van het glazen plafond. Door deze Europese richtlijnen moet nu ook het voornemen van de Vivaldi-regering om de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen werkzamer te maken, in een stroomversnelling komen. Ik zal de betrokken ministers hierover interpelleren.'

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren