29 mei 2015

Heraanleg drongenplein

Onlangs werden de plannen voor de heraanleg van Drongenplein bekend gemaakt. Dit na een uitgebreid participatietraject waarbij de buurtbewoners maximaal werden betrokken. Het uiteindelijke ontwerp kon tijdens de voorstelling op een informatieavond op instemming rekenen, wat toont dat deze participatieve aanpak een absolute meerwaarde betekent bij de heraanleg van straten en pleinen. Er werd op deze avond wel nog de bezorgdheid geuit over de gevolgen van het ontwerp op de Abdijmolenstraat. Door invoering van eenrichtingsverkeer vrezen bewoners dat de leefbaarheid er achteruit zou kunnen gaan omwille van extra verkeer en een buslijn door de straat. Daarom stelde raadslid Sara Matthieu de vraag aan schepen Filip Watteeuw of de plannen eventueel nog herbekeken konden worden. De schepen gaf aan een delegatie van deze bewoners te willen ontvangen op zijn kabinet. De diensten zijn de zaak momenteel aan het bestuderen, een nieuw ontwerp zal de suggesties en bezorgdheden van de bewoners zoveel mogelijk meenemen.