19 mei 2014

Groen verkoopt lucht

Politici worden al eens verweten lucht te verkopen, Groen bracht dit in de praktijk met een ludieke actie. We verkochten zakjes met 'schone lucht' op de markt om het non-beleid op klimaatvlak van België en Vlaanderen aan te klagen.   Meer dan de helft van de gevraagde klimaatinspanningen doet België via de aankoop van 'schone lucht' in het buitenland. In plaats van te kiezen voor lokale duurzame projecten, gaat men voor een beleid dat op lucht is gebaseerd. Kris Peeters noemt dat 'verstandig groen'. Groen stelt voor om dat geld écht verstandig te gebruiken: voor klimaatinvesteringen in eigen land.

"Het aankopen van schone lucht uit het buitenland is het afkopen van de eigen verantwoordelijkheid. Het klimaat wordt er niet beter van en Vlaanderen mist kansen voor een sterkere economie en een lagere energiefactuur.", aldus Sara Matthieu, gemeenteraadslid en 3de op de lijst voor het Vlaams Parlement.

"In Gent kiezen we voluit voor een klimaatneutrale stad met schepen Tine Heyse. Maar we hebben daadkracht nodig op de hogere politieke niveaus om dit te realiseren. Groen wil extra inzetten op lokaal klimaatbeleid via klimaatcontracten met gemeenten en besturen. Door het steunen van lokale initiatieven om woningen en gebouwen energiezuiniger te maken. Maar ook door het kiezen voor autoluwe inrichtingen van centra of wijken, voor meer voetgangersgebieden, meer fietspaden of aangepast openbaar vervoer in steden en gemeenten.  En door lokale energieproductie te realiseren."

Steven Vromman, Low impactman en 15de op de lijst voor het Vlaams Parlement : "In Gent groeien vandaag heel wat lokale initiatieven vanuit de burger om het klimaatprobleem op te lossen. Die transitie naar een klimaatneutrale stad lukt immers alleen met de steun van de Gentenaar. Maar ook de hogere overheden moeten dringend mee op de klimaattrein stappen."