05 apr 2022

Gelijke lonen voor mannen en vrouwen in EU

05-04-2022 - Vandaag stemt het Europees Parlement een voorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Europees Parlementslid Sara Matthieu: "Vrouwen worden nog altijd minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Door werknemers te informeren over loonvorming binnen een bedrijf krijgen ze een sterkere positie in loononderhandelingen. Sommige conservatieve parlementsleden proberen de wet die een gelijk loon voor vrouwen zal bevorderen tegen te houden, en strijden met het argument dat dit teveel administratie voor bedrijven zou inhouden. Dat is natuurlijk klinkbare onzin, vrouwen hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk."

14% minder loon

De loonkloof blijft in Europa al 10 jaar hangen op 14%. Om die te dichten deed de Commissie vorig jaar een voorstel om informatie over loonvorming te delen bij bedrijven vanaf 250 werknemers. Sara Matthieu is lid van de Commissie werkgelegenheid en vindt dat te weinig: "Wij leggen de lat bij bedrijven vanaf 50 personen. Europa telt ontzettend veel kleine en middelgrote bedrijven, door ons voorstel krijgen ook vrouwen in die bedrijven onmiddellijk inzicht op de lonen in hun bedrijf. Dat is een belangrijke stap voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een maatregel die armoede bij alleenstaande vrouwen zal doen afnemen. Dat conservatieven tegen deze wet en dus tegen vrouwenrechten stemmen, zogezegd om bedrijven te beschermen; gaat er bij mij niet in."

Hoe zal de wet werken?

Recht op informatie wordt de hoeksteen van de wet. Een werknemer kan informatie opvragen over haar of zijn loon in vergelijking met het gemiddelde in het bedrijf: uitgesplitst naar geslacht én collega's die gelijkwaardig werk doen.

Om te beletten dat de werkgever zo'n aanvraag aangrijpt om een werknemer bij de evaluatie te sanctioneren, kan dat ook bijvoorbeeld via de vakbonden. Wie gaat solliciteren, moet vooraf informatie krijgen over de loonmarge in het bedrijf, zodat de toekomstige werknemer goed gewapend is om te onderhandelen over haar of zijn salaris. Ook wil de Commissie dat bedrijven de loonkloof pas aanpakken als die hoger is dan 5 %. Dat is onaanvaardbaar, wij willen dat vrouwen simpelweg evenveel verdienen als mannen, altijd en overal. Er is nu een compromis van 2.5%."

Belgen doen het beter

België doet het beter dan de meeste Europese landen: volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bedraagt de loonkloof bij ons 9,2%. In ons land zijn bedrijven al verplicht om informatie te verzamelen en op te splitsen per geslacht. Ze zijn echter niet wettelijk verplicht om die informatie ook te delen met werknemers. Als het van Groen afhangt komt hier verandering in. Vorig jaar diende federaal parlementslid Evita Willaert daartoe een wetsvoorstel in.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren