24 jun 2021

Europese Groenen stemmen tegen Europese Klimaatwet

Het Europees Parlement keurt vandaag naar alle waarschijnlijkheid de Europese Klimaatwet goed. 'Een stap vooruit, maar toch stem ik samen met de Europese Groenen tegen deze Klimaatwet', zegt Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu. 'Het ambitieniveau van de wet is een politiek compromis, en komt volgens klimaatwetenschappers flink tekort om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.'

 

EUROPA GAAT ONDER DE LAT
De klimaatwet legt de klimaatdoelstellingen voor de EU en de lidstaten wettelijk vast voor het komende decennium. Het compromis mikt op 55% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030, maar gebruikt hiervoor boekhoudkundige trucjes: 'In werkelijkheid ambiëren we met dit akkoord slechts 52,8%, terwijl klimaatwetenschappers aangeven dat we moeten landen op 65%.' Volgens Matthieu hebben conservatieve Europese regeringen het ambitieuzere voorstel van de Groenen en het Europees Parlement in de onderhandelingen fors afgezwakt: 'onze tegenstem is dan ook vooral een politiek signaal naar die regeringen dat we de Green Deal ernstiger moeten nemen.'

DE KOMENDE MAANDEN WORDEN CRUCIAAL
Op 14 juli presenteert de Europese Commissie haar 'fit for 2030' klimaatpakket. Daarmee maakt de Commissie concreet hoe ze de doelstellingen uit de klimaatwet wil bereiken. Het gaat over een brede reeks wetswijzigingen rond hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, landgebruik, energieheffingen en meer. Volgens Matthieu kunnen we de ambitie alsnog verhogen via die nieuwe wetten: 'In de komende maanden, in aanloop naar de COP26 klimaattop in Glasgow, zetten we alles op alles om de Green Deal en Europees klimaatleiderschap te redden.'

Klimaatwetenschappers waarschuwen al lang voor hittegolven, droogtes, overstromingen, bosbranden, watertekorten en verlies van dier- en plantensoorten. Volgens Matthieu is er geen tijd te verliezen: 'dit is geen ver-van-ons-bedshow meer, zoals de warmterecords ook in Vlaanderen aantonen. Het is daarom beschamend dat rechtbanken in België, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland politici moeten wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij willen ervoor zorgen dat niet de rechtbank maar de politiek dat doet.'

ROL VAN DE GROENEN
De Europese groenen waren cruciaal bij het afdwingen van de klimaatwet bij Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, als gevolg op de massale klimaatmarsen van de afgelopen jaren. Matthieu: 'We slaagden erin een onafhankelijk wetenschappelijk klimaatcomité op te richten, en zorgden ervoor dat de EU een klimaatbudget opstelt dat de resterende toegelaten CO2-uitstoot na 2030 bepaalt. Beide maatregelen ondersteunen de rol van de wetenschap, die volgens ons centraal moet staan in plaats van politieke achterkamerdeals.'

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren