19 mei 2021

Europa wil burgers natuur beter laten beschermen!

Het Europees Parlement wil morgen de toegang versoepelen voor burgers die opkomen voor de natuur. De Vlaamse regering wil diezelfde burgers de mond snoeren. Daarmee gaat de Vlaamse regering in tegen de doelstellingen van de Europese Green Deal en de Europese verplichtingen ten aanzien van het Verdrag van Aarhus.

Vlaanderen


Met een nieuw decreetontwerp wil de Vlaamse regering het burgers moeilijker maken om via de rechtbank beroep aan te tekenen tegen omgevingsvergunningen. Woensdag ligt het ontwerpdecreet ter stemming in het Vlaams parlement. Het huidig voorstel bemoeilijkt milieuprotest, aldus Groen en milieuorganisaties. Minister Zuhal Demir (N-VA) ontkent en verwijst naar Nederland waar dezelfde regels zouden gelden.


"Die vergelijking gaat niet op, de Nederlandse regelgeving is zelfs soepeler dan de onze", zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). Het Europees Hof voor Justitie oordeelde dat de Nederlandse wetgeving in strijd was met het Verdrag van Aarhus. Het gevolg: de toegang tot de rechter werd opnieuw uitgebreid, en in sommige gevallen mogen nu zelfs niet-belanghebbenden naar de rechter stappen.


Groen vraagt de schrapping van artikel 6, dat de rechtsmiddelen van de burger inperkt. Mieke Schauvliege: "Alleen wie eigenbelang aantoont, kan verzet aantekenen. Een bezwaar indienen tegen een zonevreemd bos waar je zelf geen schade van ondervindt, kan niet langer. Terwijl natuur net een zaak is van maatschappelijk belang. Met huidig voorstel zal het NIMBY-effect alleen maar toenemen.'
Artikel 6 vereist ook een zeer grote juridische kennis van de burger. Mieke Schauvliege: 'Wie niet al in de eerste fase juridische bezwaren indient, kan later geen beroep aantekenen. Burgers worden zo gedwongen om een advocaat te nemen. De toegang tot de rechter wordt ingeperkt tot diegene met financiële middelen."

 

Europa

In het Europees parlement staat de herziening van de verordening inzake het Verdrag van Aarhus op de agenda. Deze wet garandeert het recht op informatie, participatie en toegang tot de rechter op vlak van milieukwesties. Toch had de EU tot dusver het verdrag niet voldoende omgezet in Europese wetgeving.

"In het kader van de Green Deal wil Europa de rechten van NGO's en belanghebbenden uitbreiden", zegt Europees parlementslid Sara Matthieu (Groen). De Europese groenen zorgden voor een coalitie in het Europees Parlement die wil dat burgers meer hefbomen krijgen om wetten te betwisten die het milieu schaden.

"Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering de toegang van burgers tot de rechter beperkt, terwijl we in Europa net stappen zetten voor méér toegang. Want naast het Parlement riep ook de Europese Commissie de nationale lidstaten op om de toegang tot milieurecht te verbeteren," besluit Sara Matthieu.

Mieke Schauvliege: "Het is cynisch dat in dezelfde week dat het Europees parlement de toegang tot de rechter wil versoepelen,, deze Vlaamse regering het omgekeerde doet."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren