27 jan 2014

Duurzaam bedrijventerrein op de Wiedauwkaai

Onze stad zet volop in op duurzaamheid en groene bedrijven, zo ook bij de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen. Op de gemeenteraad lag de goedkeuring voor van het uitgiftebeleid van de gronden van het nieuwe duurzaam bedrijventerrein aan de Wiedauwkaai. Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu had het in haar tussenkomst over een erg symbolisch dossier: met dit project laten we deze zwaar vervuilde gronden de transformatie maken naar een innovatief concept dat volledig op duurzaamheid inzet. Er komt een volwaardige groen-as langs de Lieve, en de bedrijven krijgen een intensieve begeleiding op vlak van energie en CO -neutraliteit. Zo smeden we partnerschappen met de toekomstige bedrijven voor het halen van de Gentse klimaatdoelstellingen én helpen we hen kosten besparen. Sara was tevens tevreden dat bedrijven die zich in cluster aanbieden extra kansen krijgen. Een welkome ondersteuning voor zij die begrepen hebben dat gesloten grondstoffenkringlopen en energie-recuperatie de principes van de toekomst zijn. Sara volgt dit dossier met veel interesse verder op en kijkt uit naar de eerste hectares die zullen worden vrijgegeven.2