15 okt 2015

Drinkwaterfonteintjes in de stad

In heel wat Zuiderse steden maken ze deel uit van het publieke domein: fonteintjes met drinkbaar water waar mensen hun dorst kunnen lessen. Zeker in de warmere zomermaanden is het een welkome verfrissing voor toeristen en inwoners van de stad. Het is ook een ecologisch alternatief voor flessenwater. Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu vroeg schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw daarom of hij bereid is publieke drinkwaterfonteinen te voorzien op een aantal strategische plaatsen. Maar ook of speelse waterelementen een grotere rol kunnen spelen in de publieke ruimte, zoals nu bijvoorbeeld al het geval is op de hoek van de Vlaanderenstraat en het Laurentplein. De schepen bevestigde de waarde van water in de stad, ook in het kader van klimaatadaptatie. Er zullen bijvoorbeeld drinkfonteintjes komen in de Voorhaven en aan het plein van de vroegere loods 21. Bij heraanleg van pleinen en bij nieuwe ontwikkelingen wordt bekeken of er waterelementen kunnen toegevoegd worden. Sara was erg blij dat te horen en suggereerde meteen de Kalandeberg als extra locatie, waar de schepen tevens positief op reageerde.