20 okt 2014

De startersfabriek, een motor voor nieuwe ondernemers in de stad

Om startende ondernemers in Gent te ondersteunen wordt een heuse Startersfabriek opgericht. Schepen Declercq (Open VLD) gaf tijdens de commissie Economie een toelichting bij de eerste stappen van dit proces. In haar tussenkomst benadrukte Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu de waarde van dit initiatief voor toekomstige ondernemers. Ze vroeg aandacht voor specifieke doelgroepen zoals vrouwen en laaggeschoolde jongeren die momenteel nog ondervertegenwoordigd zijn in de ondernemerswereld. Ook alternatieve financiering, bijvoorbeeld via crowdfunding bij de Gentenaars voor innovatieve concepten, kan een meerwaarde betekenen. De zogeheten Fab Labs waar starters een locatie en materiaal kunnen delen zijn tevens een origineel en vernieuwend idee. Daarbij vroeg Sara hen ook aan te moedigen om hun kennis te delen, een concept dat wederzijds versterkend kan werken. De schepen was blij met deze input en neemt dit mee in de verdere ontwikkeling van de startersfabriek.