18 dec 2013

De stad investeert in duurzame bedrijventerreinen

Tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting kwam gemeenteraadslid Sara Matthieu tussen om de plannen van schepen Declercq (Open VLD) rond duurzame bedrijventerreinen te ondersteunen. Het belang van de aanwezigheid van bedrijven en KMO's in onze stad kan immers nauwelijks overschat worden. Ze laten onze economie draaien en zorgen voor broodnodige jobs voor de Gentenaar. Als we die bedrijven in Gent willen houden moeten we inzetten op een innoverende aanpak. Door clustering van bedrijven en een uitgekiende planning creëren we echte win-wins voor onze bedrijven. De een zijn restwarmte wordt zo de ander zijn duurzame energiebron. Zo gaan we samen naar CO2 neutrale bedrijven die ons helpen de klimaatambities van de stad te verwezenlijken. Onze bedrijven kunnen het zich simpelweg niet permitteren om nog grondstoffen weg te gooien, afval wordt opnieuw grondstof. We zetten ook in op een duurzame mobiliteit voor werknemers en leveringen en we zorgen voor het broodnodige groen in onze stad op deze terreinen. Schepen Declercq was blij met de ondersteuning en bevestigde dat we met deze plannen de rol spelen die ons als stad het beste past: die van trendsetter en innovator.