22 okt 2016

Conclusies Optima commissie afgerond

In de finale commissie Sui Generis werd woensdag het verslag voorgesteld van de werkzaamheden. Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu hield hiervoor de pen vast als verslaggever en lid van het Bureau van de Commissie. Tijdens de zitting gaf Sara aan trots te zijn op een eindrapport met behoorlijk wat aanbevelingen, gedragen door meerderheid én oppositie. De deontologische code en commissie zullen grondig vernieuwd worden. Er komt meer transparantie in de besluitvorming en over de contacten tussen mandatarissen en het bedrijfsleven. Tot slot wordt er snel werk gemaakt van een ambitieus architectuurbeleid. Sara gaf echter wel haar teleurstelling mee dat de oppositie uiteindelijk toch voor politieke spelletjes koos mbt de eindconclusies, niettegenstaande de constructieve samenwerking in het Bureau. De oppositie weigerde immers toe te geven dat er geen fouten werden gemaakt tegen de deontologische code door burgemeester Termont (sp.a). Al werd wel opgenomen in het eindrapport dat de burgemeester onvoorzichtig is geweest bij zijn contacten met de Optima-groep. Het volledige eindrapport kan je hieronder vinden Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans benadrukte tijdens zijn tussenkomst tevreden te zijn met de aanbevelingen, die tegemoet komen aan de vraag van de Groen fractie voor duidelijkere regels rond deontologie en transparantie. Ook het feit dat de komst van de stadsbouwmeester nu duidelijk werd bevestigd ? volgens een duidelijke timing ? is zeer goed nieuws. Dit is immers steeds de uitdrukkelijke vraag geweest van de Groen-fractie.BIJLAGEN:

verslag%20commissie%20sui%20generis_vaststellingen%20en%20aanbevelingen.pdf