27 nov 2015

Binnenkort picknicken op het Laurentplein?

Met het nieuwe mobiliteitsplan en het daaraan gekoppelde circulatieplan kiezen we als stad resoluut voor een duurzame mobiliteit. Op 3 april 2017 wordt dit nieuwe circulatieplan ingevoerd.   De geplande uitbreiding van het voetgangersgebied en het knippen van een aantal straten, creëert kansen om openbaar domein terug te geven aan de Gentenaars. Schepen van Mobiliteit Watteeuw (Groen) lichtte tijdens de gemeenteraad toe dat, in afwachting van de definitieve heraanleg van een aantal straten en pleinen, de stad graag tijdelijke invullingen wil voorzien. Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu is blij met dit initiatief. Ze benadrukte in haar tussenkomst dat dit een kans biedt om onze stad kindvriendelijker te maken met spelprikkels en originele ingrepen in de openbare ruimte. Ook kunnen op die manier buurtbewoners betrokken worden bij het invullen van de nieuwe ruimte die ontstaat. De ervaring met de leefstraten kan hierbij inspirerend werken. Wie weet kunnen we binnenkort skaten in de Sint-Pieters-Nieuwstraat, picknicken op het Laurentplein of pingpongen aan de Verlorenkost? De volledige tussenkomst kan je hieronder lezen  

BIJLAGEN:
tussenkomsttijdelijkeinrichting.pdf