09 jun 2021

Na de klimaatwet nu bindende biodiversiteitswet

Sara Matthieu, Europees Parlementslid voor Groen, is erg tevreden met de stemming over de EU-biodiversiteitsstrategie 2030: 'Het Europees Parlement pleit in haar rapport voor een biodiversiteitswet, gelijkaardig aan de klimaatwet. Die biodiversiteitswet maakt de uitvoering van natuurbeschermingsdoelen op EU-niveau eindelijk wettelijk bindend. Dat is een reuze stap voorwaarts om de achteruitgang van onze biodiversiteit te kunnen stoppen.'

Matthieu: 'De biodiversiteitswet moet grootschalig natuurherstel wettelijk verplicht maken voor alle lidstaten, de cijfers over het verlies aan biodiversiteit tonen aan dat vrijwillige initiatieven niet werken. De stemming vandaag is een dringende oproep aan de Commissie én de lidstaten. De door de Europese Commissie gepresenteerde Biodiversiteitsstrategie 2030 kreeg de volledige steun van het Europees Parlement, dat ook aanvullende maatregelen voorstelt om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.


Bescherming Europese zeeën en bossen
Sara Matthieu is tevreden met de inspanningen én resultaten van de Groenen: 'De aanvullende maatregelen omvatten de bescherming van verschillende habitats voor dieren en planten, van onze zeeën tot onze bossen. Het parlement zegt dat EU-landen tegen 2030 30% van hun land- en zeegebied moeten beschermen. 10% van het gebied moet onder strikte wettelijke bescherming vallen. Bovendien roepen we op tot volledige bescherming van oerbossen, die nu goed zijn voor minder dan 3% van alle Europese bossen. De bescherming van die bossen is essentieel om bedreigde diersoorten te redden die afhankelijk zijn van die oerbossen. Enig minpunt: het Europees Parlement heeft de Groenen niet gevolgd om biodiversiteit te integreren als een sleutelprincipe voor bosbeheer, ik roep de lidstaten daarom op hier zélf werk van te maken.'


Weinige Vlaamse natuur beter beschermen
We willen meer beschermde gebieden met elkaar verbinden om de levensomstandigheden van bedreigde diersoorten aanzienlijk te verbeteren, benadrukt Matthieu: 'De meerderheid van de Europeanen wil het verlies aan biodiversiteit stoppen en de bescherming van verschillende habitats van dieren en planten versterken. De weinige natuur die we bijvoorbeeld in een verstedelijkte regio als Vlaanderen hebben moeten we koesteren en versterken. Dat we dit nu in heel Europa willen afdwingen is baanbrekend. Het rapport van het Europees Parlement biedt ook sterke steun voor de waterkwaliteitverbetering, en stelt strenge doelen voor het halveren van het gebruik van pesticiden door landbouwmeststoffen. Het biedt een sterke basis voor de Europese onderhandelaars om deze doelstellingen op te nemen in wereldwijde verdragen tijdens bijvoorbeeld de VN-biodiversiteitsconferentie dit najaar in China.

Het Parlement vraagt ook bindende en afdwingbare regels over handel en duurzame ontwikkeling, een tijdelijke stop op de invoer van wilde dieren of andere soorten uit hotspots voor infectieziekten en de herziening van de richtlijnen voor (grensoverschrijdende) milieucriminaliteit, inclusief bestraffing van milieumisdrijven. Onze internationale engagementen over biodiversiteit maken vanaf nu ook deel uit van handelsakkoorden, zoals we dat ook willen op het vlak van klimaat. Als lid van de Commissie Internationale Handel juich ik uiteraard toe.'

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren