22 feb 2016

Beschadigingen Sint-Baafsplein: wie draait op voor de kosten?

  (foto: Yves Masscho HLN) Bij de opbouw van de winterfeesten raakte het Sint-Baafsplein ernstig beschadigd. Een zeer vervelende situatie voor voetgangers die op een comfortabele en veilige manier over het plein willen wandelen. Wanneer dergelijke beschadigingen plaatsvinden is het niet logisch dat de stad zelf moet opdraaien voor het herstel. Daarom vroeg Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu de betrokken schepenen Watteeuw (Groen) en Peeters (Open VLD) of de stad deze kosten zal terugvorderen van de organisator. Schepen Watteeuw gaf aan dat dat de overeenkomst tussen de stad en de organisator een clausule bevat die stelt dat de locatie na gebruik in haar oorspronkelijke staat moet worden achtergelaten. Schepen Peeters sprak over eerdere beschadigingen en een slecht aangelegd plein als mede-oorzaken voor de beschadigingen. Sara gaf in haar repliek aan dat we zuinig moeten omgaan met de middelen van de stad en dat de overeenkomst duidelijk stelt dat de organisator aansprakelijk kan gesteld worden. Organisatoren moeten rekening houden met de beperkingen van een locatie, in die zin kunnen specifieke 'pleinprofielen' een stap in de goede richting zijn om duidelijk te maken wat wel en niet kan op een plein.