25 apr 2014

Aftellen naar groen licht

In de commissie mobiliteit stelde Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu voor om in Gent een proefproject op te zetten met een nieuw soort verkeerslicht voor voetgangers. Het gaat om het toevoegen van een 'afteller' die aangeeft hoe lang het licht nog op rood zal staan. Dit zorgt er voor dat veel minder mensen oversteken door het rood: uit onderzoek blijkt dit te zorgen voor een daling van 34 naar 14 % personen die het verkeerslicht negeren. Het zorgt er met andere woorden voor dat voetgangers minder gefrustreerd en veiliger oversteken. Schepen van mobiliteit Watteeuw (Groen) reageerde positief en zegde toe een lijst te willen opstellen met plaatsen waar zo'n aftellicht zou kunnen geplaatst worden. Sara was blij te horen dat de stad via dit proefproject wil investeren in meer veiligheid en comfort voor voetgangers.